top of page
  • Writer's pictureTamar bar goren

סדנה למודעות עצמית וטכניקת אלכסנדר בגן הבוטני של אילת

סדנה למודעות עצמית וטכניקת אלכסנדר בגן הבוטני של אילת , הפעם לקבוצה מרשות הטבע והגנים. ומה יותר מתאים לרשות הטבע והגנים מסדנה בגן הבוטני של אילת ? היה לי עונג להעביר סדנה חווייתית על משמעות המודעות העצמית בגישה אלכסנדרית. הסברתי על האפשרות בכל פעולה- ישיבה, עמידה, הליכה ושכיבה ועד לפעולות מורכבות יותר, לשפר את המודעות לעצמי וע"י כך לשפר את התפקוד הפסיכופיזי שלי, מצד משתתפי הסדנה הייתה הבנה כבר מההתחלה, כיצד ניתן לשפר את הישיבה, בפחות מאמץ, לישיבה נינוחה ואיכותית יותר. כיצד ניתן לעמוד בלי לדחוס את הגוף, ולא תאמינו, כיצד ניתן להשתמש בטלפון הסלולרי כדי לעמוד וגם ללכת בקלילות יתרה... לשימחתי הרבה, החברה הביעו התעניינות וידע נרחב, היו שותפים לשיח על מודעות עצמית מה היא? ואיך הדבר מתבטא באספקט הפיזי. ההשתתפות וההתלהבות שלהם תרמה רבות להצלחת הסדנה.

לקראת סיום אפשרתי להן.ם להתנסות בשכיבה אלכסנדרית, כשאני עוברת בין המשתתפים ומניחה ידיים להמחשת ההסברים שלי וההוראות.

19 views0 comments

Comments


bottom of page