top of page
  • Writer's pictureTamar bar goren

השתקפות...ביום חמישי הייתי בת"א באתי לישיבה הראשונה לשנת 2023 של ארגון המורים לטכניקת אלכסנדר בישראל ISTAT.

נבחרתי זו השנה הרביעית לסגנית היו"רית סגנית לגלי אדמוב

יחד עם אליאנה סער, אנחנו צוות מוביל בוועד שלנו.

זו השנה הרביעית שאנחנו עושות לטובת הטכניקה, בשימחה רבה, בשיתוף פעולה ובהערכה הדדית גדולה מאוד.

אנחנו חלק בלתי נפרד מהוועד, לוועד יש הרבה תכניות.

בשנה הקרובה החלטנו שהדגש יהיה על פתיחת הטכניקה לקהלים שונים, כחלק מהתכנית, החלטנו שהשנה נאפשר למי שאינו מורה מוסמך או סטודנט להצטרף אלינו בכנס השנתי, להתוודע לטכניקה וליתרונותיה, להבין את החשיבות שלה בכל תחום בחיים, לשיפור תפקודים רבים, השגים ואיכות החיים בכלל, להצטרף לרבים שכבר נעזרים בה, ללמוד אותה ולהנות מהשפעתה הנרחבת.

השתקפות...

חלק בלתי נפרד מדרך הלמידה שלנו את הטכניקה, כמו בתמונה המצורפת

השתקפות...

13 views0 comments

Comments


bottom of page