top of page

כתבה מצוינת 

של אביבה דקל

על הדרך שלי

לטכניקת אלכסנדר

השינוי החיובי הבלתי נתפס שקרה לי כבר במפגש הראשון עם טכניקת אלכסנדר הביא אותי להבנה שעל מנת להשתמש באופן קבוע בטכניקה הכרחי מצדי ללמוד איך היא עובדת ומאותו הרגע עקרונות הטכניקה מלווים אותי בכל מעשיי ובראשית מחשבותיי...

כאן אני רוצה לציין שיש שיפור בתפקוד והקלה בכאב כבר מהמפגש הראשון בד"כ, מי שמעוניין בשליטה עצמית טובה יותר באופן קבוע, רצוי שילמד לאורך זמן.

ככל שאני ממשיכה ללמוד היכולת שלי ליהנות מהשפעת הטכניקה גדלה.

bottom of page